Pregled
Podrobno
Izgled programov
Cenik
VZORCI IZPISOV PROGRAMOV ENERGETSKEGA PRIROČNIKA
1 2 3 4 5 6
 
 
VLAZEN ZRAK - SPREMEMBE STANJ IN MESANJE
=======================================================================
PRIMER 1
=======================================================================

ZAHTEVANO STANJE V PROSTORU
Zahtevani parametri:             Pretok:   4000 m3/h
ts   20 C   PSI   65 %   x     g/kg  h     kJ/kg
Izracunani parametri:
ts  20.0 C   PSI  65.0 %   x   9.5 g/kg  h  44.2 kJ/kg
pp  15.2 mbar  ppn  23.4 mbar  tm  15.8 C    tr  13.2 C
hp 2538.2 kJ/kg hv  83.7 kJ/kg hr  37.3 kJ/kg  ro 1.1990 kg/m3
-----------------------------------------------------------------------
OBREMENITEV PROSTORA  Qtot   2 kW  Mw   1 kg vode/h (oddana)
-----------------------------------------------------------------------
POTREBNA KOLICINA IN STANJE DOVEDENEGA ZRAKA  Pretok: 3986.5 m3/h
ts  19.0 C   PSI  67.5 %   x   9.3 g/kg  h  42.7 kJ/kg
pp  14.9 mbar  ppn  22.1 mbar  tm  15.3 C    tr  12.9 C
hp 2536.4 kJ/kg hv  79.8 kJ/kg hr  36.4 kJ/kg  ro 1.2030 kg/m3
=======================================================================
STANJE ZRAKA 1 - PARAMETRI
Znani parametri:               Pretok:   2000 m3/h
ts -  10 C   PSI   20 %   x     g/kg  h     kJ/kg
Izracunani parametri:
ts -10.0 C   PSI  20.0 %   x   0.3 g/kg  h  -9.3 kJ/kg
pp  0.5 mbar  ppn  2.6 mbar  tm -12.7 C    tr -26.9 C
hp 2482.4 kJ/kg hv -353.5 kJ/kg hr -26.3 kJ/kg  ro 1.3432 kg/m3
-----------------------------------------------------------------------
STANJE ZRAKA 2 - PARAMETRI
Znani parametri:               Pretok:   2000 m3/h
ts 20.373 C   PSI   60 %   x     g/kg  h     kJ/kg
Izracunani parametri:
ts  20.4 C   PSI  60.0 %   x   9.0 g/kg  h  43.2 kJ/kg
pp  14.4 mbar  ppn  24.0 mbar  tm  15.5 C    tr  12.4 C
hp 2539.0 kJ/kg hv  85.3 kJ/kg hr  35.0 kJ/kg  ro 1.1979 kg/m3
-----------------------------------------------------------------------
RAZLIKA MED STANJEMA
dts  30.4 C   dPSI  40.0 %  dx   8.6 g/kg  dh  52.5 kJ/kg
dH  128429 kJ  Moc  35675 W  dX  20.6 kg/h za pretok 2
-----------------------------------------------------------------------
MESANJE OBEH TOKOV - ZMES STANJA 1 IN 2 V STANJE 3
Skupni pretok:    4000.0 m3/h
Izracunani parametri stanja 3:
ts  5.3 C   PSI  84.2 %   x   4.6 g/kg  h  17.0 kJ/kg
pp  7.5 mbar  ppn  8.9 mbar  tm  4.2 C    tr  2.9 C
hp 2510.9 kJ/kg hv  22.2 kJ/kg hr  14.5 kJ/kg  ro 1.2660 kg/m3
-----------------------------------------------------------------------
STANJE ZRAKA 4 - PARAMETRI
Znani parametri:               Pretok:   4000 m3/h
ts   20 C   PSI   65 %   x     g/kg  h     kJ/kg
Izracunani parametri:
ts  20.0 C   PSI  65.0 %   x   9.5 g/kg  h  44.2 kJ/kg
pp  15.2 mbar  ppn  23.4 mbar  tm  15.8 C    tr  13.2 C
hp 2538.3 kJ/kg hv  83.7 kJ/kg hr  37.3 kJ/kg  ro 1.1990 kg/m3
-----------------------------------------------------------------------
RAZLIKA MED STANJEMA 3 IN 4
dts  14.7 C   dPSI -19.2 %  dx   4.9 g/kg  dh  27.2 kJ/kg
dH  125962 kJ  Moc  34989 W  dX  22.0 kg/h za pretok 4
=======================================================================
OZNAKE POMENIJO :
ts - temp. suhega termometra  PSI - relativna vlaznost
x - absolutna vlaznost      h - spec. entalpija zraka
pp - parni tlak vodne pare    pn - tlak nasicenja vodne pare
tm - temp.mokrega termometra   tr - temperatura rosisca
hp - spec.entalpija pare     hv - spec.entalpija vode
hr - spec.ent.pri rosiscu    ro - spec.masa zraka  
Qtot toplotna obremenitev prostora (npr.po VDE 2078) 
Mw - v prostor oddana kolicina vode (ljudje) 
Negativni predznak pomeni odvod energije, hladilno moc, kondenzacijo !
=======================================================================

 

 
 
POPIS MATERIALA IN DEL
DOBAVA IN MONTAŽA

Poz. Naziv        Enota  Kolicina  Cena/enota Cena/SIT

 1. Atmosferski pl.kotel GEA R 36  
   42 kW, na zemeljski plin za   
   centralno ogrevanje, elektronski
   vzig (v=870, s=400 in gl=670 mm)
   Masa 151 kg           
   Krmiljenje s kotlovskim termosta
   tom na stalno temperaturo    

              kompl   1.00 

 2. Dimovodna cev od kotla do dimn. 
   f 150x1 mm, nerjaveca, z loki  
   izolacijo 50 mm (steklena volna,
   Alu-ploc.), s podporami     

              tm     1.50 

 3. Dimnik f150 mm, H=14m, iz nerja-
   vece plocevine 1 mm, z varovalom
   vleka in Meidingerjevo plosco na
   vrhu. Z enim prikljuckom za pl. 
   pec f150 s cistilnimi vratci  
   Dimnik je izoliran s stekleno  
   volno 50 mm, zasciteno z AL-plo-
   cevino 0,8 mm          
   
              kompl   1.00 


 50. Resetka IMP AR 4/1, 325x125 mm 
   110 cm2 prostega preseka, za  
   vgradnjo v vrata (kovinski pro- 
   tiokvir). Prilagoditi deb. vrat!
   
              kos    5.00 

 51. PVC CEV f100 mm za prezracevanje

              m     30.00 

 52. Pripravljalna in zakljucna dela,
   zarisovanje, hladni tlacni pre- 
   izkus z vodnim tlakom 4 bar, iz-
   piranje, regulacija, zaklj.dela 
   
              kos    1.00 
------------------------------------------------------------------

 53. Pripravljalna in zakljucna dela,
   preizkusi, navodila, oznake......
                   pavsal   4.0 %

 54. Transport in zavarovanje    
                   pavsal   2.0 %

 55. Nepredvidena dela        
                   pavsal   3.0 %
------------------------------------------------------------------
SKUPNI STROSKI PO TEJ SPECIFIKACIJI
==================================================================