Pregled
Podrobno
Izgled programov
Cenik
VZORCI IZPISOV PROGRAMOV ENERGETSKEGA PRIROČNIKA
1 2 3 4 5 6
 
 
DOLOCITEV EKSPANZIJSKIH POSOD V OBJEKTU POST1  PO ZVH 12.02
=========================================================================
EKSPANZIJSKA POSODA ST.  1
Kolicina vode v sistemu: 1864 l  Temperatura: 90 C
-------------------------------------------------------------------------
RACUNSKE VREDNOSTI

KOTEL/IZMENJEVALNIK :   0 kW  V   91 l
CEVOVODI DN 80 L  20 m V  102 l  DN 65 L  30 m V  111 l
     DN 50 L  40 m V   88 l  DN 40 L  60 m V   82 l
     DN 32 L  50 m V   51 l  DN   L  0 m V   0 l
ELEMENTI Ploscni radiatorji  130 kW  V  780 l
     Jekleni radiatorji   0 kW  V   0 l
     Liti radiatorji     0 kW  V   0 l
     Konvektorji       0 kW  V   0 l
     Talno ogrevanje    31 kW  V  558 l
VOLUMNI  Raztezek 3.55 %         Ve  66 l
     Rezerva  0.5 %         Vv  9 l
TLAKI   Staticni Pst 1.00 bar  Dodatni Pd 0.00 bar
     Varn.ventil  3.0 bar Faktor tlaka .428 
RACUNSKI VOLUMEN POSODE            176 l
-------------------------------------------------------------------------
IZBRANA EKSPANZIJSKA POSODA

FIRMA   VARIS      TIP VARFLEX L 250-P        
Volumen   250 l     Izvedba stojeca    Masa 140 kg
Membrana zamenljiva    Maks.tlak pri obratovanju 1.86 bar
Mere  D 600 mm     H/L 1450 mm   Prikljucek  R 1"
=========================================================================

 

 
 
HIDRAVLIKA TOPLOVODNEGA SISTEMA

OBJEKT:POST1  
Temp.sistem (C): 85.0 / 65.0  D.vis(Pas*E6)=  378 RO(kg/m3)= 974.7

POGOJI :
Hitrost (m/s)<    Padec tlaka (kPa)<  

REZULTATI :
Odsek   Q m3/h  DN  L m  k mm  KSI  DP kPa  w m/s Pretok l/h
-----------------------------------------------------------------------
 1   8.362  80  18.0  0.10  5.0   2.0  0.452   8362 
 2   0.838  32  7.0  0.10  3.0   0.5  0.229   838 
 3   7.524  65  2.0  0.10  1.0   0.5  0.562   7524 
 4   6.705  65  8.0  0.10  2.0   1.2  0.500   6704 
 5   1.690  40  15.0  0.10  5.0   1.7  0.342   1690 

 24   0.816  25  2.0  0.10  2.0   0.6  0.390   816 
 25   0.819  25  1.0  0.10  2.0   0.5  0.391   819 
 26   0.277  20  2.0  0.10  2.0   0.2  0.209   276 
-----------------------------------------------------------------------

PADCI TLAKA DO PORABNIKOV - NASTAVITEV SISTEMA

TLAKI / UPORI (kPa):  CRPALKA   :  40 
            KOTEL/T.POST.:  12

REZULTATI :   oprema cevi dusenje
Porabn. Moc W DN kPa  kPa  kPa  m/s  l/h  Dus.elem. Nastavitev
-----------------------------------------------------------------------
 1   3944 10 10.0  6.9 11.1 0.13  174  SAR_4461  1.2 vrt/mm
 2   3944 10 10.0  5.3 12.7 0.13  174  SAR_4461  1.1 vrt/mm
-----------------------------------------------------------------------
Instal.moc:  7888 W Min.dusenje: 11.1 kPa Maks.dusenje: 12.7 kPa
-----------------------------------------------------------------------

SPECIFIKACIJA DUSILNIH ELEMENTOV

  Naziv   DN  Kos 
-----------------------------------------------------------------------
 1 SAR_4461  10   2
-----------------------------------------------------------------------

 

 
 
HIDRAVLIKA ZRACNIH KANALOV

OBJEKT:  

Temperatura (C): 15.0  Tlak (mbar)=1013 RO(kg/m3)= 1.226

REZULTATI :
Odsek  Q m3/h  D mm  A mm  B mm  L m  k mm  KSI  DP Pa  W m/s 
-----------------------------------------------------------------------
 1    50000   0  2000  1006 10.0  0.1  3.0  90.2  6.90
 2    30000  1628   0   0  3.0  0.1  3.0  29.7  4.00
 3    10000   0  900  600 20.0  0.1  4.0  70.8  5.14
 4    5000   0  500  400  5.0  0.1  2.0  63.9  6.94
-----------------------------------------------------------------------

ZRACNI KANALI - TRASE
-----------------------------------------------------------------------
              Tlaki so navedeni v Pa         mm
Pozicija   Q m3/h  m/s ventil. upori  trasa dusenje zaslonka
-----------------------------------------------------------------------
 1 dovod1   10000 5.14  350.0  30.0  177.7  142.3   484.0
-----------------------------------------------------------------------
 2 dovod2   5000 6.94  350.0  30.0  255.1   64.9   364.4
-----------------------------------------------------------------------
 3 dovod3   5000 6.94  350.0  30.0  184.4  135.5   327.6
-----------------------------------------------------------------------

 

 
 
DUSENJE HRUPA KLIMATSKE NAPRAVE
OBJEKT TEST1  
=======================================================================
PROSTOR ST. k001      NAZIV: sejna soba

Dovoljeni nivo hrupa: NR 35         Volumen prostora: 300.0 m3
Dovod zraka sredi stene   , presek 0.12 m2, kot 45 v razdalji 5.0 m
Absorb. koef. am: 0.15   Absorbcija v prostoru A (m2 po Sabinu): 52
-----------------------------------------------------------------------
IZVOR HRUPA

Ventilator z nazaj zakrivljenimi lop parametri:  7000 m3/h  300 Pa
       Frekvenca   Hz  63  125  250  500 1000 2000 4000
Celotna zvocna moc    dB(A)  93  93  93  93  93  93  93
Relativni zvocni nivo  dB(A)  -9  -8  -7  -12  -17  -22  -27
Zvocni spekter      dB(A)  84  85  86  81  76  71  66
-----------------------------------------------------------------------
DUSENJE

Dusenje v prostoru    dB(A) 10.7 10.7 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4
Dusenje na izstopu    dB(A) 11.0  7.0  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Sprememba preseka
 F1/F2= 2.00       dB(A) 0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6
 F1/F2= 1.50       dB(A) 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3
Odcepi kanala
 F/Fa=2.00 F/SFi 0.20  dB(A) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
 F/Fa=1.00 F/SFi 0.40  dB(A) 5.1  5.1  5.1  5.1  5.1  5.1  5.1
Ravni deli kanalov
 b 400 mm  L 12.0 m  dB(A) 7.2  7.2  5.4  3.6  2.4  2.4  2.4
Loki kanalov   
 b 500 mm  n  2   dB(A) 0.0  0.0  8.0 12.0 12.0 14.0 20.0
Drugi dusilni elementi
DUSENJE V SISTEMU   S dB(A) 46.9 42.9 44.1 44.2 42.9 44.9 50.8
-----------------------------------------------------------------------
HRUP SISTEMA       dB(A) 37.2 42.2 42.0 36.9 33.2 26.2 15.3
DOVOLJENI HRUP NR 35  dB(A) 62.0 52.0 45.0 39.0 35.0 32.0 30.0
POTREBNO DODATNO DUSITI dB(A)-24.0 -9.8 -3.0 -2.1 -1.8 -5.8 -14.0
-----------------------------------------------------------------------
DUSILNIK      IMP DZ-2A d=200 mm s=150 mm L=960 mm 43% prosto 
Dusenje z dusilnikom   dB(A) 4.0  7.0 16.0 17.0 14.0 12.0 11.0
=======================================================================

 

 
 
HLADILNA OBREMENITEV PO VDI 2078
OBJEKT TEST   
=======================================================================
Prostor: 1001     Naziv: soba  
Temp.prost.:  22 C  Srednja dnevna zunanja temp.:  27 C
Tip prostora: S    Razred gradnje: 6  Vpliv razr. na rac. cas -2 h
Mesec: 7  Ura: 10  Delovni cas od 7 do 12 in od 14 do 17 h
-----------------------------------------------------------------------
NOTRANJA HLADILNA OBREMENITEV

Osebe
-stevilo  2   Oseba oddaja 115 W   si 0.76       Qp  174 W
Razsvetljava
-fluo/zivosr  2000 W I 1.00 Sb 1.00 si 0.53  1060 W
-zar.nitka   1000 W I 1.00 Sb 1.00 si 1.00  1000 W SQb  2060 W
Ostalo
-motorji.itd  1000 W  %konvekcije 50 si 0.76       Qo  759 W
-----------------------------------------------------------------------
ZUNANJA HLADILNA OBREMENITEV

Transmisija
Smer   Elem. A (m2)  Kn (W/m2Kh) d thek (C)  Qt (W)
 J   zz4  20.00     3.33    6.20   412
 Z   zz2   8.00     0.65    5.30    27
 J   o1   4.00     2.50    5.90    59
 J   zz3  15.00     1.62    7.80   189  SQt  687 W

Insolacija
Smer  A (m2) I maks I dif %sence  b  sa  Qs (W)
 J   20.00   385  129   10 0.50 0.39   1401
 S   10.00   90   90   20 1.00 0.65   585  SQs  1986 W
-----------------------------------------------------------------------
HLADILNA OBREMENITEV PROSTORA 1001:  Latentna  150 W  Suha  5666 W

=======================================================================
Ne pozabite, da je treba ohlajati tudi zrak, ki se dovaja v prostore !!