Pregled
Podrobno
Izgled programov
Cenik
VZORCI IZPISOV PROGRAMOV ENERGETSKEGA PRIROČNIKA
1 2 3 4 5 6
 
 
HIDRAVLIČNI UDAR - IZRAČUN VETRNIKA
OBJEKT:JORDAN 

Staticna tlacna visina (Ho)             37.0 mVS
Pretok (Qo)                     0.243 m3/s
Dolzina cevovoda (L)                 5420 m
Premer cevovoda (D)                 500.0 mm


Padec tlaka v cevovodu (hf)             17.00 mVS
Hitrost tlacnega vala (a)              1380 m/s
Najvecji dopustni tlak v vetrniku           7.4 bar n
Volumen zraka v vetrniku pri staticnem tlaku (Vo)  4.49 m3
Visina gladine vode v vetrniku nad crpalko (zo)   3.00 m
Premer vetrnika (Dv)                1300.0 mm
Koeficient dusenja dovoda vode v vetrnik (kd)     20
Interval obdelave - stanja obdelana v razmaku (dt)   2 s
---------------------------------------------------------------

REZULTATI :
Volumen vetrnika      9.00 m3
Najvecji tlak v vetrniku  72.4 mVS
Cas              80 s
Najvisji nivo v vetrniku  2.174 m
Najnizji nivo v vetrniku  5.824 m
---------------------------------------------------------------

PRETOKI, TLAK V VETRNIKU, ZRAK V VETRNIKU

 Cas s  Tlak mVS  Pretok m3/s  Vol.zr. m3
--------------------------------------------
  2.0   43.72     0.242    3.977   
  4.0   36.44     0.232    4.451   
  6.0   30.95     0.220    4.902   


 40.0   13.86    -0.073    7.406   
 42.0   14.70    -0.088    7.245   
 44.0   15.72    -0.101    7.056   
 46.0   16.94    -0.114    6.841   
 48.0   18.37    -0.125    6.603   
 i.t.d.   

 

 
 
HIDRAVLIČNI UDAR - ZAPIRANJE VENTILA
OBJEKT:TEST  

Staticna tlacna visina               50.0 mVS
Tlacna visina crpalke - delovna/najvecja   90.0/100.0 mVS
Karakteristika ventila               linearna
Hitrost udarnega vala                1333 mVS
Trajanje zapiranja                  8.0 s

CEVOVOD 
Presek   0.075 m2   Dolzina    2500.0 m
Pretok   0.10 m3/s  Padec tlaka   13.7 mVS
-------------------------------------------------------------
 Q l/s  DN  L m  k mm  KSI DP mVS  w m/s Pretok m3/s
 100.0  300 2500  0.10 20.00  13.7  1.33    0.100
-------------------------------------------------------------

REZULTATI :
Najvecja tlacna visina  200.00 mVS
Cas             5.16 s
Tocka             5
Pretok           0.043 m3/s
-------------------------------------------------------------

 CAS TOCKA  TLAC.VISINA  PRETOK
 (s)      (mVS)    (m3/s)
-----------------------------------
 0.00 ( 1)   140.00   0.100
    ( 2)   136.56   0.100
    ( 3)   133.13   0.100
    ( 4)   129.69   0.100
    ( 5)   126.25   0.100
 0.47 ( 1)   140.59   0.100
    ( 2)   136.56   0.100
    ( 3)   133.13   0.100
    ( 4)   129.69   0.100
    ( 5)   133.80   0.096
 0.94 ( 1)   141.17   0.100
    ( 2)   136.86   0.100
    ( 3)   133.13   0.100
    ( 4)   137.10   0.096
    ( 5)   141.04   0.092
 1.41 ( 1)   141.76   0.100
    ( 2)   137.15   0.100
    ( 3)   140.68   0.096
    ( 4)   144.20   0.092
    ( 5)   148.82   0.088
 1.88 ( 1)   142.34   0.100
    ( 2)   144.57   0.097
    ( 3)   147.95   0.092
    ( 4)   152.14   0.088
    ( 5)   156.98   0.083
 2.34 ( 1)   142.93   0.092
i.t.d.

 

 
 
HIDRAVLIČNI UDAR - NEUBLAŽENI IZPAD ČRPALKE

OBJEKT:TEST  

Staticna tlacna visina (Ho)             55.0 m
Visina crpalke nad ali pod gladino zajema       4.0 m
Staticni tlak na koncu tlacnega cevovoda       5.0 m
Hitrost tlacnega vala (a)              1000 m/s
-------------------------------------------------------------
 Q m3/h  DN  L m k mm  KSI DP mVS w m/s  Qm3/s
 1800.0  550 1000 0.10 4.00   7.9  2.24  0.500 tlak
 1800.0  550  10 0.10 2.00   0.6  2.24  0.500 ses 
-------------------------------------------------------------

REZULTATI :
Vodni udar nastopi po    6.85 sekundah
Oddaljenost udara od crp.  136 m
Hitrost trcenja      -2.19 m/s
Porast tlaka zaradi udara  22.0 bar
Skupni najvisji tlak    27.6 bar n
-------------------------------------------------------------

 

 
 
IZRAČUN MERILNEGA ELEMENTA

MERILNO MESTO :               
OBJEKT    :CINK  
DATUM     :      

MEDIJ : PARA
              norm.    min.    maks.
Tlak    (bar abs)    5.00    4.50    5.50
Temperatura    (C)   151.84   147.91   155.46
Gostota    (kg/m3)    2.669   2.417    2.920
Vlaga(0 - 5)   (%)    0.00    0.00    0.00
Kapa (cp/cv)   (-)    1.311
Din.viskoznost (mPas)    0.0141  

MERILNI ELEMENT : Ostroroba zaslonka z odvzemom tlaka s prirobnic
         Element ustreza standardom : ISO 5167
                        ANSI B 46.1
                        ANSI B 16.36
                        ISO 261
Merilno obmocje             (-)   2.0
Pretok                (kg/s)   1.11
Tlacna razl.na elem.pri maks.pretoku (bar)   0.3500
Odklon kazalca pri vpisanem pretoku (1-10)   8.0
Notranji premer cevi (D)       (mm)  100.80
Premer odprtine merilnega elementa   (mm)   75.241
Razmerje premerov   (beta)      (-)   0.749
Reynoldsovo stevilo  (Re)       (-)   994994
Iztocni koeficient  (C)        (-)   0.6029
Ekspanzijski koef.  (ep)       (-)   0.9822
Hrapavost cevi    (k)       (mm)   0.01
Relativna hrapavost  (k/D)    (mm E-4)   0.99
Temp.razteznostni koef.cevi    (1/C E-6)   12.00
Temp.razteznostni koef.elementa  (1/C E-6)   12.00
Premer prelivne odprtine        (mm)   6.00
Temp.merjenja dimenzij cevi       (C)   20.0
Temp.merjenja dimenzij mer.elementa   (C)   20.0

KONSTANTA MERILNEGA INSTRUMENTA PRI VPISANEM PRETOKU :

Temperatura okolice pri umerjanju    (C)   20
Vodni manometer    (mmH2O)      K=   0.02322796
Zivosrebrni manometer (mmHg)      K=   0.08234944
Tlacni pretvornik    (Pa)      K=   0.00742392

NENATANCNOST MERITVE PO ISO 5167 PRI VPISANEM PRETOKU :

Sprememba gostote med obratovanjem   (%)   18.847
Nenatancnost premera cevi        (%)   0.400
Nenatancnost premera merilnega elem.  (%)   0.070
Nenatancnost iztocnega koeficienta   (%)   0.749
Nenatancnost ekspanzijskega koef.    (%)   0.179
Nenatancnost merilnika tlacne diference (%)   0.781
Skupna nenatancnost meritve       (%)   9.465

PODATKI ZA MERITVE PRI DELNIH PRETOKIH : 
Pretok     Reynolds.  C   Eps  Nenat.po Korekcija     
 %  (kg/s)  stevilo          ISO(+-%) K (%)       
 20   0.278  254046  0.605  0.999  11.33   2.13
 25   0.347  317042  0.605  0.998  10.27   1.96
 30   0.417  379894  0.604  0.997   9.85   1.81
 35   0.486  442577  0.604  0.997   9.67   1.67
 40   0.556  505069  0.604  0.996   9.58   1.52
 45   0.625  567344  0.604  0.994   9.54   1.37
 50   0.694  629377  0.604  0.993   9.51   1.21
 55   0.764  691143  0.603  0.992   9.49   1.04
 60   0.833  752616  0.603  0.990   9.48   0.85
 65   0.903  813770  0.603  0.988   9.47   0.66
 70   0.972  874579  0.603  0.986   9.47   0.45
 75   1.042  935017  0.603  0.984   9.47   0.24
 80   1.111  995059  0.603  0.982   9.46   0.01
 85   1.181  1054677  0.603  0.980   9.46   -0.24
 90   1.250  1113846  0.603  0.977   9.46   -0.49
 95   1.319  1172539  0.603  0.975   9.46   -0.76
100   1.389  1230731  0.603  0.972   9.46   -1.05

 

 
 
SPECIFIKACIJA CEVOVODOV

1 ZAHODNA VEJA  

MEDIJ :voda    CEVOVOD OD : kotlovnice     DO : odcep-poveljstvo 

TLAK (bar) : 3  TEMP (C) :200  MAT.CEVOVODA :St 35     PN  6
-----------------------------------------------------------------------

CEVI    : DN 80  88.9 x 3.2 mm valjana, DIN 2448  m   110

CEVNI LOKI : DN 80  R = 1.5xD Dz= 88.9mm  90 stopinj  kos   6

PREHOD.KOSI: DN 80x 40x   88.9x 48.3x    Reducir.kos kos   2 
       DN 80x 65x 50  88.9x 76.1x 60.3 T - kos   kos   2 
       DN 80x 65x 25  88.9x 76.1x 33.7 T - kos   kos   2 

PRIROBNICE : DN 80 DIN 2631 /  E     St 37-2    kos   2

VIJAKI   : M 16 x 60 mm  DIN 267/DIN 601 4 D     kos   8

MATICE   : M 16      DIN 267/DIN 555 4 D     kos   8

TESNILA  : DN 80     DIN 2690/ PAROLIT, KLINGERIT  kos   2

ARMATURA  : DN 25 krog.pipa    p1   GG - 20    kos   2
       DN 15 krog.pipa    p2   GG - 20    kos   2

IZOLACIJA : DN 80 STEKLENA VOLNA 200 kg/m3 S= 50 mm  m2  65.2

PLESKANJE : 2xosn. in 2x krovni cinksilikatni premaz    m2  30.7
       DIN 55928/55945/2403          
-----------------------------------------------------------------------
Priblizna masa cevovodov, kolen in prehodnih kosov     kg  731.9


POPIS MATERIALA ZA CEVOVODE
od 1 do 13

CEVI

DN 100, 114.3x 3.6, valjana, DIN 2448 St 35      m  520
DN 80, 88.9x 3.2, valjana, DIN 2448 St 35      m  264
DN 65, 76.1x 2.9, valjana, DIN 2448 St 35      m   86
DN 40, 48.3x 2.6, valjana, DIN 2448 St 35      m  105
DN 40, 48.3x 2.9, valjana, DIN 2448 St 35      m  110
DN 32, 42.7x 2.6, valjana, DIN 2448 St 35      m  216
DN 25, 33.7x 2.6, valjana, DIN 2448 St 35      m  235
DN 50, 60.3x 2.9, valjana, DIN 2448 St 35      m   10

CEVNI LOKI

DN 100  R = 1.5xD Dz=114.3mm 90 st St 35      kos  30
DN 65  R = 1.5xD Dz= 76.1mm 90 st St 35      kos  8
DN 40  R = 1.5xD Dz= 48.3mm 90 st St 35      kos  24
DN 80  R = 1.5xD Dz= 88.9mm 90 st St 35      kos  16
DN 32  R = 1.5xD Dz= 42.7mm 90 st St 35      kos  26
DN 25  R = 1.5xD Dz= 33.7mm 90 st St 35      kos  24
DN 50  R = 1.5xD Dz= 60.3mm 90 st St 35      kos  6

PREHODNI KOSI

DN 100x 80x  114.3x 88.9x   eksc.re St 35     kos  2
DN 100x100x 65 114.3x114.3x 76.1 T - kos St 35     kos  2
DN 80x 80x 65 88.9x 88.9x 76.1 T - kos St 35     kos  2
DN 65x 40x   76.1x 48.3x   Eksc.re St 35     kos  2
DN 65x 65x 40 76.1x 76.1x 48.3 T - kos St 35     kos  2
DN 80x 40x   88.9x 48.3x   Reducir St 35     kos  2
DN 80x 65x 50 88.9x 76.1x 60.3 T - kos St 35     kos  2
DN 80x 65x 25 88.9x 76.1x 33.7 T - kos St 35     kos  2
DN 65x 40x   76.1x 48.3x   Reducir St 35     kos  2
DN 40x 40x 32 48.3x 48.3x 42.7 T - kos St 35     kos  2
DN 40x 25x   48.3x 33.7x   Reducir St 35     kos  2
DN 100x100x  114.3x114.3x   T - kos St 35     kos  2
DN 80x 80x   88.9x 88.9x   T - kos St 35     kos  4

PRIROBNICE

DN 100 DIN 2632 /  E     St 37-2        kos  2
DN 65 DIN 2632 /  E     St 37-2        kos  6
DN 40 DIN 2632 /  E     St 37-2        kos  4
DN 80 DIN 2631 /  E     St 37-2        kos  4
DN 50 DIN 2631 /  E     St 37-2        kos  2
DN 100 DIN 2631 /  E     St 37-2        kos  2

VIJAKI

M 16 x 60 mm  DIN 267/DIN 601 4 D         kos  40
M 16 x 55 mm  DIN 267/DIN 601 4 D         kos  24