Pregled
Podrobno
Izgled programov
Cenik
VZORCI IZPISOV PROGRAMOV ENERGETSKEGA PRIROČNIKA
1 2 3 4 5 6
 
 
IZRACUN DIMNIKA V OBJEKTU TEST   PO DIN 4705/93
==================================================================
KURISCE STEV. 1                 DIMNIK SAMOSTOJNI 
Moc    50.0 kW   Eta 0.900   Lambda 2.30   CO2 5.21 %
Temp.zraka 15 C   Temp.dimn.pl. 110 C   Nadm.visina 320 m
Upori      -dovod zraka Pl  4.0 Pa  -kurisce Pw  0.0 Pa
------------------------------------------------------------------
GORIVO : ZEMELJSKI PLIN 
Hu 10.03 kWh/m3   B   4.2 kg/h oz.   5.5 m3/h
Lo  9.57 m3/m3   Vo 10.53 m3/m3
------------------------------------------------------------------
DIMNI PLINI
Rd   292.9 J/kgK           Cp  1062.0 J/kgK
Masa  153.8 kg/h oz.  175.5 m3/h  Ln   139.9 m3/h
------------------------------------------------------------------
TERMIKA IN HIDRAVLIKA          Faktorji Se 1.5  Sh 0.5
Prikljucek   (N-notranji, Z-zunanji)
  N/Z Tu  Ha Dh  A  B  L  r ksi 1/LAM  Te Se*Pe  We
     C  m  mm mm mm  m  mm    m2K/W   C  Pa  m/s
P1 N  15 0.3 140  0  0 1.0 1.0 0.6 0.000 103.1 5.97 3.31
Dimnik     (N-notranji, Z-zunanji)
  N/Z Tu  Ha Dh  A  B  L  r ksi 1/LAM  To Se*Pe  Wo
     C  m  mm mm mm  m  mm    m2K/W   C  Pa  m/s
D1 N  15 18.0 140  0  0 8.0 1.0 3.0 0.205 78.6 33.80 3.16
------------------------------------------------------------------
TOPLOTNA IZOLACIJA PRIKLJUCKA IN DIMNIKA
        Materiali      Lambda (W/mK)  Debelina (mm)
Prikljucek I  NERJAVECE JEKLO       16.000        1

Dimnik I    NERJAVECE JEKLO       16.000        1
        MINERALNA/STEKL. VOLNA    0.045       10
------------------------------------------------------------------
PREVERJANJE DELOVANJA DIMNIKA

PRIKLJUCEK - TLAKI
Masa 153.8 kg/h Phv  0.84 Pa Prv  5.74 Pa Pl+Pw+Pf  8.90 Pa
DIMNIK   - TLAKI
Masa 153.8 kg/h  Ph 43.70 Pa Pr  33.84 Pa  Pz-Pze  0.96 Pa
DIMNIK   - TEMPERATURE
STENA (BREZ PREKINITEV) Tiob 74.03 C     ROSISCE Tg 43.44 C
------------------------------------------------------------------
TLACNI POGOJ JE IZPOLNJEN !        Pz > Pze
TEMPERATURNI POGOJ JE IZPOLNJEN !    Tiob > Tg
------------------------------------------------------------------
POGOJI ZA UPORABO IZRACUNA SO IZPOLNJENI !
==================================================================
Hu =spodnja kurilna moc  B =poraba goriva  Lo=zrak za zgorev. 
Vo =kolicina dimn.plinov Rd =plinska konst.  Cp=spec.toplota  
Ln =skupni zrak za zgor. Tu =temp.okolice   Ha=aktivna visina 
Dh =hidravlicni premer  L =razvita dolzina r =hrapavost    
ksi=faktor hidr.uporn.  1/LAM=topl.upornost Te=temp.na koncu  
Se =varnostni faktor   Sh =fakt.prekinitev Pe=upor trenja/obl.
We =hitrost na koncu   Ph =staticni tlak  Pr=Se*Pe+Seg*Pg  
Pg =tlak spremembe hitr. Seg=varn.faktor   Pz=Ph-Pr razp.vlek 
Pze=potreben vlek na prikljucku 

 

 
 
HIDRAVLIČNI PRORAČUNI

MEDIJ : NASICENA VODNA PARA
p(bar abs)= 1.5  T(C)=111.4  D.vis(Pas*E6)= 12.67  v(m3/kg)= 1.1590

POGOJI :
Hitrost (m/s)< ---  Padec tlaka (bar)< ---  Linija (ja/ne):n

REZULTATI :
Naziv    t/h   DN   L m  k mm  KSI  DP bar  w1 m/s w2 m/s 
-----------------------------------------------------------------------
  1    .545   80   10  .10   4  0.0313  32.82  33.54
  2    .240   65   10  .10   4  0.0126  19.91  20.08
  3    .100   32   15  .10   4  0.0578  29.62  30.83
  4    .305   65   15  .10   3  0.0221  25.30  25.68
  5    .220   50   10  .10   3  0.0301  30.36  31.00
  6    .126   40   10  .10   3  0.0306  27.80  28.40
-----------------------------------------------------------------------


MEDIJ : KONDENZAT VODNE PARE
Kondenzat pred kond.loncem : p1= 1.5 bar abs  t1= 111.4 C
Kondenzat v zbiralniku   : p2= 1.0 bar abs  t2= 99.6 C

NAKNADNO UPAREVANJE (FLASH)
I1 vode = 468 kJ/kg  I2 vode = 418 kJ/kg  I2 pare = 2675 kJ/kg
Procent pare =100*(I1vode - I2vode)/(I2pare - I2vode) = 2.22 %

REZULTATI 
Naziv  Q kg/h   DN   L m  w m/s  DP bar  Qv kg/h  Qp kg/h 
-----------------------------------------------------------------------
  1    545   40   15   3.8  0.0372   532.9   12.1
  2    305   32   15   2.8  0.0258   298.2    6.8
  3    240   25   15   3.8  0.0676   234.7    5.3
  4    120   20   15   3.1  0.0642   117.3    2.7
-----------------------------------------------------------------------
Skupaj   1210                   1183.2   26.8
-----------------------------------------------------------------------
Hrapavost (mm)=1.00


MEDIJ: VODA
p(bar abs)= 4.0 T(C)= 80.0 D.vis(Pas*E6)=  355 RO(kg/m3)= 971.8

POGOJI :
Hitrost (m/s)< ---  Padec tlaka (bar)< ---  Linija :n

REZULTATI :
Naziv   Q m3/h Dnot  L m  k mm  KSI  DP bar W m/s     
-----------------------------------------------------------------------
 1 log1  27.73  101.  100  .10  000  0.0919  .961    
 2 log2  2694  797.  100  .10  000  0.0177  1.49    
 3 log3  .208  16.1  100  .10  000  0.0921  .283    
-----------------------------------------------------------------------


MEDIJ: KLOR
p(bar abs)= 10.0 T(C)= 35.0 D.vis(Pas*E6)=  310 RO(kg/m3)=1358.1

POGOJI :
Hitrost (m/s)< ---  Padec tlaka (bar)< ---  Linija :n

REZULTATI :
Naziv   Q t/h   DN  L m  k mm  KSI  DP bar W m/s D not  
-----------------------------------------------------------------------
 1 sklad  1.2   25  200  .05   6  0.1897  .384  28.5 
-----------------------------------------------------------------------


MEDIJ: KURILNO OLJE EL
p(bar abs)= 1.0 T(C)= 10.0 D.vis(Pas*E6)= 7965 RO(kg/m3)= 863.3

POGOJI :
Hitrost (m/s)< ---  Padec tlaka (bar)< ---  Linija :n

REZULTATI :
Naziv   Q t/h  Dnot  L m  k mm  KSI  DP bar W m/s     
-----------------------------------------------------------------------
 1     .15  20.0   20  .05   15  0.0211  .153    
 2     .12  20.0   20  .05   15  0.0166  .122    
-----------------------------------------------------------------------


MEDIJ : VODIK H2  
p(bar abs)= 11.0 T(C)= 20.0 D.vis(Pas*E6)= 8.97 v(m3/kg)= 1.1061

POGOJI :
Hitrost (m/s)< ---  Padec tlaka (bar)< ---  Linija (ja/ne):n

REZULTATI :
Naziv   Nm3/h  Dnot  L m  k mm  KSI  DP bar  w1 m/s w2 m/s 
-----------------------------------------------------------------------
 1      10  20.0   60  .10   3  0.0000   0.88  0.88 
 2      20  20.0   60  .10   3  0.0020   1.76  1.76 
 3      30  20.0   60  .10   3  0.0041   2.64  2.64 
 4      40  20.0   60  .10   3  0.0068   3.51  3.52 
 5      50  20.0   60  .10   3  0.0103   4.39  4.40 
 6      60  20.0   60  .10   3  0.0144   5.27  5.28 
-----------------------------------------------------------------------

 

 
 
HIDRAVLIKA PLINSKE INSTALACIJE
OBJEKT  : TRIVAL
PLIN   : ZEMELJ.PLIN ,  1.100 bara,  15.0 C,  d.vis = 10.58 (PAS*E6)
CEVI   : Podan je notranji premer cevi

POGOJI :
Hitrost (m/s) - ni pogoj  Padec tlaka (mbar) - ni pogoj

REZULTATI :
Odsek  Nm3/h  Dnot  L m  K mm  KSI  DP mbar w m/s Pretok kg/h
--------------------------------------------------------------------
 1  115.00  73.4  15.0  0.10  3.0   1.716  7.33   86.20
 2  115.00  82.5  55.0  0.10  2.0   2.502  5.81   86.20
 3   80.00  82.5  20.0  0.10  2.0   0.544  4.04   59.96
 4   70.00  73.4 154.0  0.10  3.0   4.720  4.46   52.47
 5   35.00  54.5  15.0  0.10  2.0   0.659  4.05   26.23
--------------------------------------------------------------------

PADCI TLAKA V INSTALACIJI
OBJEKT   :TRIVAL6  TLAK-VSTOP V INSTALACIJO (mbar abs): 1100.00

VRSTA PLINA: ZEMELJ.PLIN 
                DIN/Dnot    DP in koncni tlak
Porabnik     Nm3/h   kg/h Dnot  m/s  DP mbar  mbar a
-----------------------------------------------------------------------
1 nova hala    35.00  26.23 54.5  4.04  10.17  1089.83
-----------------------------------------------------------------------

 

 
 
HIDRAVLIKA - ODSEKI VODOVODNE INSTALACIJE

OBJEKT:TEST  
Temperatura: 15.0  D.vis(Pas*E6)= 1138 RO(kg/m3)= 999.6

POGOJI :
Hitrost (m/s)< 3  Padec tlaka (kPa)< 40 

REZULTATI :
Odsek   Q m3/h   DN  L m  k mm  KSI  DP kPa w m/s Pretok l/s
-----------------------------------------------------------------------
 1   100.000  125 100.0  0.10  1.0   35.6  2.09   27.78
 2    80.000  125 100.0  0.10  1.0   23.1  1.67   22.22
 3    70.000  125 200.0  0.10  3.0   36.8  1.46   19.44
 4    65.000  125 100.0  0.10  3.0   17.3  1.36   18.06

 15    8.000   40  20.0  0.10  2.0   19.5  1.61   2.22
 16    1.000   15  10.0  0.10  2.0   23.5  1.38   0.28
 17    2.000   20  10.0  0.10  2.0   19.7  1.51   0.56
-----------------------------------------------------------------------

PADCI TLAKA DO PORABNIKOV - NASTAVITEV SISTEMA
TLAK SISTEMA: 600.0 kPa

Padci tlaka v kPa: DPo-v opremi  DPc-v ceveh  DPd-prebitek tlaka

PORABNIK VODE  m3/h DN  DPo  DPc  DPd  m/s Dus.elem. Nastavitev
-----------------------------------------------------------------------
 1 grelnik   1.00 20 100.0 160.2 339.7 1.38 G-R714-A  1.8 vrt
 2 llll    1.07 10 10.0  3.0 87.0 0.51 SAR_2420  4.8 vrt
 4 uiuzuuv  113.17 125 15.0  6.7 28.3 2.36 OVEN-GG   7.3 vrt
-----------------------------------------------------------------------
Prebitki tlaka - min. 28.3 kPa maks. 339.7 kPa
-----------------------------------------------------------------------


POPIS ODJEMNE ARMATURE IN KONICA PRETOKA
V OBJEKTU TEST   PO DIN 1988
=========================================================
ODSEK STEV.  1   Bolnisnicni objekt 
                   kos   Vr   S Vr
Ventil brez perlatorja    DN 15   3  0.30   0.90
Ventil brez perlatorja    DN 20   3  0.50   1.50
Ventil brez perlatorja    DN 25   3  1.00   3.00
Ventil s perlatorjem     DN 10   3  3.00   0.15
Ventil s perlatorjem     DN 15   3  0.15   0.45
Pralni stroj         DN 15   2  0.25   0.50
WC kotlicek         DN 15  10  0.13   1.30
Tlacni splakovalnik     DN 15  10  0.70   7.00
---------------------------------------------------------
VSOTA Vr (l/s)  15.10      KONICA Vs (l/s)  2.72 
=========================================================

 

 
 
VODOVODNA INSTALACIJA - H I D R O F O R
V OBJEKTU TEST  
=================================================================
VRSTA OBJEKTA: STANOVANJSKI OBJEKT - st.stanovanj 100

TLAKI

Hgeod = 30.0 mVS  Hizt =  7.0 mVS  Hodj =  6.0 mVs si = 1.1
pe  =  4.4 bar n  pv =  3.5 bar n  pa =  6.0 bar n
Izgube sesalnega in tlacnega voda crpalke:
Hs  =  4.0 mVS   Hd =  3.0 mVS

NAJVECJA URNA IN TRENUTNA PORABA VODE

Qhmax =  12.3 m3/h  Qhmax =  3.4 l/s  - urna poraba
Qmax =  20.0 m3/h  Qmax =  5.6 l/s  - trenutna poraba

CRPALKA

Qpmax =  40.0 m3/h  Qpmin =  14.0 m3/h  Qpm =  27.0 m3/h 
Hpmin =  67.0 mVS    Ne =  14.6 kW

VELIKOST TLACNE POSODE       KOMPRESOR

K = 3435 l  Jn =  670 l     L = 74 m3/h pk = 5.2 bar n

=================================================================
OZNAKE POMENIJO:
Hgeod=geodet. visina, od gladine v tl.posodi do najvisjega iztoka
Hizt =potrebna tlacna visina na iztoku porabnika
Hodj =izguba tlacne visine od tl.posode do porabnika
si  =varnostni faktor zaradi inkrustacije v vodovodnem sistemu
pe  =vklopni tlak crpalke
pv  =predtlak zraka v tlacni posodi pred zagonom sistema
pa  =izklopni tlak crpalke
Qhmax=najvecja urna poraba vode
Qmax =najvecja trenutna poraba vode
Qpmax=kapaciteta crpalke pri vklopnem tlaku
Qpmin=kapaciteta crpalke pri izklopnem tlaku
Qpm =srednja kapaciteta crpalke
Hs  =geod.visina od zajetja do crpalke s tlac. izgubami vred
Hd  =geod.visina od crp.do tlac.posode s tlac.izgubami vred
i  =stevilo vklopov crpalke v eni uri
K  =volumen tlacne posode
Jn  =koristni volumen tlacne posode
Hpmin=minimalna tlacna visina crpalke
Ne  =ocena moci elektromotorja crpalke
L  =kapaciteta kompresorja, ki v 15 minutah ustvari predtlak
pk  =tlak kompresorja je za 20% visji od vklopnega tlaka pe
=================================================================