Pregled
Podrobno
Izgled programov
Cenik
VZORCI IZPISOV PROGRAMOV ENERGETSKEGA PRIRO╚NIKA
1 2 3 4 5 6
 
 
PREHODNOSTNI KOEFICIENTI K 

OBJEKT : POST1   CONA : 2  NAČIN OGREVANJA :centralno ogrevanje

GRADBENA KONSTRUKCIJA
Kratica Naziv               Deb.cm  K W/m2K K maks. 
---------------------------------------------------------------------
 1 o1  okno                     1.800  1.800
 2 vp1a vkopani pod             27.0   0.325  0.760
 3 vp1k vkopani pod             27.0   0.281  0.760
 4 vp1o vkopani pod             27.0   0.318  0.760
 5 vp1p vkopani pod             27.0   0.221  0.760
 6 pd1a pod                 50.0   0.577  2.220

21 zz6s zunanji zid             69.0   0.562  0.930
22 zz7  zunanji zid             74.0   1.221  0.930
23 zz8  zunanji zid             84.0   1.105  0.930
24 zz8s zunanji zid             89.0   0.512  0.930
25 zz10 zunanji zid             104.0   0.928  0.930
26 zz12 zunanji zid             124.0   0.800  0.930
---------------------------------------------------------------------

OPIS KONSTRUKCIJE
Kratica  Naziv sloja/konstrukcije          L W/mK Deb.cm
---------------------------------------------------------------------
 1 o1   1 VEZANA KRILA (TERMOPAN + STEKLO) LES,PVC  1.80   0.0
---------------------------------------------------------------------
 2 vp1a  1 PLOSCE IZ GOSTEGA APNENCA ,DOLO. IN MARM.  2.33   2.0
     2 CEMENTNA MALTA               1.40   4.0
     3 CEMENTNI ESTRIH               1.40   5.0
     4 STIROPOR                  0.04   3.0
     5 BETON IZ KAMNITEGA AGREGATA         2.33  13.0
---------------------------------------------------------------------
 3 vp1k  1 KERAMICNE PLOSCICE - PODNE - NEGLAZIRANE  1.28   1.0
     2 CEMENTNA MALTA               1.40   3.0
     3 CEMENTNI ESTRIH               1.40   5.0


DIFUZIJA VODNE PARE

ELEMENT : zz4   OBJEKT : POST1   CONA : 2 
---------------------------------------------------------------------
ZNOTRAJ:Temp.pozimi/poleti (C) 20/18 Rel.vl.pozimi/poleti (%) 65/65
ZUNAJ :Temp.pozimi/poleti (C) -5/18 Rel.vl.pozimi/poleti (%) 90/65
Dnevi difuzije 90 Dnevi susenja 90 Minim.zimska temp.  (°C) -18
---------------------------------------------------------------------
VLAZENJE: qm(g/m2h)  77 qm1  0 qm2  0 qm'  0 qmz'(kg/m2)  0.0
SUSENJE : qm(g/m2h)  0    Cas izsusitve  0 dni
---------------------------------------------------------------------
NOTRANJOST PROSTORA           r(m) t(C) p(kPa) pnas(kPa)
                        20.00  1.522 2.342 
PODALJSANA APNENA MALTA         0.30 14.40  1.522 1.641  
ZID IZ NARAVNEGA KAMNA          8.80 13.35  1.485 1.533  
PODALJSANA APNENA MALTA         0.30 -2.03  0.398 0.516  
                        -3.08  0.361 0.472  
OKOLICA                    -5.00  0.361 0.401 
---------------------------------------------------------------------
UGOTOVITEV : V KONSTRUKCIJI V CASU DIFUZIJE NE PRIDE DO KONDENZACIJE  
KONSTRUKCIJA: USTREZA ??  Pri tzun=-18 C rosenje stene (tst=11.4 C)


TOPLOTNA STABILNOST

GRADBENA KONSTRUKCIJA


Kratica    Faktor toplotne stabilnosti
-------------------------------------------------------------
 1 str      29
 2 zz4      45
 3 zz5      96
 4 zz5s     660
 5 zz6      204
 6 zz6s     1407
 7 zz7      435
 8 zz8      928
 9 zz8s     6396
10 zz10     4216
11 zz12    19163
-------------------------------------------------------------
Minimalni faktor toplotne stabilnosti je:
- za ravno streho                     25
- za zunanji zid, obrnjen proti severni polobli      15
- za vse druge zidove                   10
-------------------------------------------------------------

 

 
 
TRANSMISIJA - TOPLOTNE IZGUBE PO DIN 4701

OBJEKT  : POST1  

Zunanja temperatura :-18
Okolica       :vetrovna
Lega objekta    :normalna
Tip objekta    :sahtni
Tip tlorisa objekta :1
Visina objekta (m) :10  
Konstanta objekta  :1.8

POPIS PROSTOROV

Stev. Etaza Naziv      Temp. Qnar  Qmin Qtran Qprez Qskp(W)
---------------------------------------------------------------------
k012 klet shramba A     15  154  310  463  310   773
k013 klet shramba B     15  128  310  706  310  1017
p001 pritl vec.nam.pr.A   18  462  3268  1091  3268  4360
p002 pritl vec.nam.pr.B   18  189  2327  1605  2327  3932

1008 1   kataster1     20  207  729  868  729  1598
2022 2   arhiv-fotolab.  15   0  109  224  109   333
2023 2   cajna kuhinja   20   0  481  135  481   616
---------------------------------------------------------------------
Potrebna moc v navedenih prostorih :      59466 77021 136487

OPIS POSAMEZNIH PROSTOROV
=====================================================================
PROSTOR: k012 Etaza:klet Naziv:shramba A    Temp.prostora(C):15
Mere(m): 3.00x 6.40x 3.20 Vrata:norm. 1 tesna 0    Kota(m): 0
---------------------------------------------------------------------
Elem Kos  Mere(m)   +-  Kn dT  Qtr Fuge v h  l  a Veter
o1  2  0.60x 0.60 - 1.80 33   43   2 2 4.8 0.6 j 
zz7  1  3.80x 1.90 + 1.22 33  262             
vzz  1  3.80x 1.30 + 0.31 18   31             
vp1a 1  3.00x 6.40 + 0.32 18  128             
---------------------------------------------------------------------
Prezracevanje  beta  r  Qnar  Qmin Qprez Qtran    Qskupn(W)
   31 m3/h  0.5  0.9  154  310  310  463       773
=====================================================================

=====================================================================
PROSTOR: p002 Etaza:pritl Naziv:vec.nam.pr.B   Temp.prostora(C):18
Mere(m): 5.00x 6.60x 3.20 Vrata:norm. 1 tesna 0    Kota(m): 0
---------------------------------------------------------------------
Elem Kos  Mere(m)   +-  Kn dT  Qtr Fuge v h  l  a Veter
o1  1  1.00x 1.70 - 1.80 36  110   2 2 5.4 0.6 j 
zz10 1 12.70x 3.20 + 0.93 36  1299             
nzv  1  5.50x 3.20 + 1.11 10  195             
---------------------------------------------------------------------
Prezracevanje  beta  r  Qnar  Qmin Qprez Qtran    Qskupn(W)
   211 m3/h  2.0  0.9  189  2327  2327  1605      3932
=====================================================================

 

 
 
ENOCEVNO RADIATORSKO OGREVANJE
KROGI ENOCEVNEGA SISTEMA 85-65 C
OD    1 DO   30
=======================================================================

Oznaka kroga:    1
---------------------
Qk (W)  = 6110  Lk(m) =  29  KSI  =  9.6  Cev = 18x2.0 mm
Mk (l/h) =  262  W(m/s)= .48  dp(Pa) = 17887
Qi (W)  = 6111                POGOJ: dT(C) = 20
-----------------------------------------------------------------------
st.  Qp  ti  Ventil   %  Radiator      H  L   Pov. Qinr
   (W) (C)  GIACOM-1    VEHA       (mm) (mm) (m2)  (W)
 1 2048  20 R436/1T18  35 VEHA  E 33   600x 810  4.95 2371
 2 2062  20 R436/1T18  35 VEHA  E 33   600x 810  4.95 2016
 3 2000  20 R436/1T18  35 VEHA  E 33   600x 810  4.95 1724
=======================================================================

Oznaka kroga:    2
---------------------
Qk (W)  = 4652  Lk(m) =  30  KSI  =  9.6  Cev = 18x2.0 mm
Mk (l/h) =  200  W(m/s)= .37  dp(Pa) = 10740
Qi (W)  = 4017                POGOJ: dT(C) = 20
-----------------------------------------------------------------------
st.  Qp  ti  Ventil   %  Radiator      H  L   Pov. Qinr
   (W) (C)  GIACOM-1    VEHA       (mm) (mm) (m2)  (W)
 1 1550  20 R436/1T18  35 VEHA  C 22   600x 810  3.30 1559
 2 1550  20 R436/1T18  35 VEHA  C 22   600x 810  3.30 1325
 3 1552  20 R436/1T18  35 VEHA  C 22   600x 810  3.30 1133
=======================================================================


PODATKI O SISTEMU S KROGI OD    1 DO   30
-----------------------------------------------------------------------
Stevilo krogov       :   29
Stevilo radiatorjev    :   92
Pretok           :  5195 l/h
Povrsina          :  299 m2
Predpostavljena moc    : 113238 W
Instalirana moc radiatorjev: 118385 W
Izgube v cevovodih (10%)  : 11839 W
Najvecji padec tlaka    : 24994 Pa

SKUPNA INSTALIRANA MOC   : 130224 W
=======================================================================

POPIS RADIATORJEV, VENTILOV, CEVI
OD KROGA    1 DO   30

Poz. Vrsta radiatorja  H x L mm  m2 kos
-----------------------------------------------------------------------
 1  VEHA  E 33   600x 810     19
 2  VEHA  C 22   600x 810     35
 3  VEHA  C 22   600x 648     17
 4  VEHA  C 22   600x 486     13
 5  VEHA  E 33   900x 810      1
 6  VEHA  A 11   600x1134      3
 7  VEHA  A 11   600x 648      1
 8  VEHA  A 11   600x 486      1
 9  VEHA  A 11   600x 810      2
-----------------------------------------------------------------------

 

 
 
DVOCEVNO RADIATORSKO OGREVANJE

POPIS INSTALIRANE MOCI V PROSTORIH
OD k001 DO p005    Sistem:85/65

Poz. Proizvajalec  Vrsta radiatorja  Kosov       Povrsina m2
-----------------------------------------------------------------------
 1  VEHA     C 22  H 900/ 972   3           17.73
 2  VEHA     C 22  H 600/ 810   2           6.60
 3  VEHA     C 22  H 600/ 486   1           1.89
 4  VEHA     C 22  H 900/1134   3           20.61
 5  VEHA     T 1 10 H 900/1458   1           2.95
 6  VEHA     C 22  H 600/1134   2           9.18
 7  VEHA     T 1 10 H 600/ 972   1           1.32
-----------------------------------------------------------------------
                       SKUPNA POVRSINA   60.28  

POPIS INSTALIRANE MOCI V PROSTORIH
OD k001 DO p005    Sistem:85/65
=======================================================================
PROSTOR: k001   pripr.zelenjave   Temp(C)=20   Qtrans(W)=  5000
-----------------------------------------------------------------------
Kos Proizvajalec Vrsta radiatorja   Vis Dolz Moc/kos Moc(W) Pov.m2
 2 VEHA     C 22  H 900/ 972  900x 972  2812  5624  11.82
-----------------------------------------------------------------------
Qrad(W)=  5624  Qcev(W)=  562    Instalirano:    6186  11.82
=======================================================================
PROSTOR: p001   kuhinja in hodn.   Temp(C)=20   Qtrans(W)= 18000
-----------------------------------------------------------------------
Kos Proizvajalec Vrsta radiatorja   Vis Dolz Moc/kos Moc(W) Pov.m2
 2 VEHA     C 22  H 600/ 810  600x 810  1608  3216  6.60
 1 VEHA     C 22  H 600/ 486  600x 486   965   965  1.89
 3 VEHA     C 22  H 900/1134  900x1134  3102  9307  20.61
 1 VEHA     T 1 10 H 900/1458  900x1458  1544  1544  2.95
-----------------------------------------------------------------------
Qrad(W)= 15032  Qcev(W)= 1503    Instalirano:    16535  32.05
=======================================================================
PROSTOR: p002   vodja kuhinje    Temp(C)=20   Qtrans(W)=  2000
-----------------------------------------------------------------------
Kos Proizvajalec Vrsta radiatorja   Vis Dolz Moc/kos Moc(W) Pov.m2
 1 VEHA     C 22  H 600/1134  600x1134  2251  2251  4.59
-----------------------------------------------------------------------
Qrad(W)=  2251  Qcev(W)=  225    Instalirano:    2476  4.59
=======================================================================

INSTALIRANA MOC V PROSTORIH OD k001 DO p005
-----------------------------------------------------------------------
Instalirana moc radiatorjev:  28705 W
Izgube v cevovodih (10%)  :  2871 W
SKUPNA INSTALIRANA MOC   :  31576 W
=======================================================================

 

 
 
TALNO OGREVANJE 
V OBJEKTU POST1 - PO DIN 4725

PRORACUN TALNEGA OGREVANJA V OBJEKTU POST1  PO DIN 4725
=======================================================================
TALNO OGREVANJE TLORISA ST.  1  Tloris z najvecjim qN
-----------------------------------------------------------------------
QN po DIN 4701(W):  4440   Tloris(m): 5.0x 8.0  Af(m2): 40.0 
qN(W/m2):111.0   Temp.(C)  ti:20 tv:46.8 ts:10.00 tFmax:  29
-----------------------------------------------------------------------
KONSTRUKCIJA  Mokra izvedba - v estrih
Cevi(mm)  da: 16.0  sR: 2.0   dM:  0.0 Skupna dolzina cevi(m) 387

Prevodnosti(W/mK) Lam,e: 1.20 Lam,r: 0.22 Lam,b: 2.33 Lam,m: 0.00
Prekritje cevi(mm)   se: 50   sb:  60
Skupna ploscina vkopanih tlorisov 200 m2,  globina talne vode  10 m
Izolacija navzdol sd(mm): 57 Lam,d(W/mK): 0.04  zun.temp(C): -18
Delitev T(mm):100     Stevilo zank : 3  Hrapavost cevi (mm): 0.010
-----------------------------------------------------------------------
Izgube navzdol (W):  376 Skupno dovedena toplota v ceveh (W): 4816
Toplotni tok q(W/m2):  111.00  Mejni toplotni tok qG(W/m2): 99.30
Srednj.temp.dif. dtH (C):21.40  Mejna sr.temp.dif. dtHG (C): 19.10
Dolzina zanke Lr(m)   : 129     Skupni pretok mH(kg/h):  414
Padec tlaka v zanki (kPa): 23.6     Hitrost v zanki (m/s): 0.34
=======================================================================
STEVILO TLORISOV  :  12  POVRSINA PLOSC  (m2):  525
DOLZINA CEVI   (m): 5008  STEVILO ZANK     :  35
SKUPNI PRETOK (kg/h): 7432  TEMPERATURA DOVODA (C): 48.3
NAJVECJI dp  (kPa): 210.0  DOVEDENO V CEVEH  (W): 54800
IZGUBE NAVZDOL  (W): 9983  DOVEDENO KORISTNO (W): 44817
=======================================================================
LEGENDA - OZNAKE SO PO DIN 4725
QN(W)   -normirane izgube po DIN 4701 Af(m2)-ogrevana ploskev
qN(W/m2)  -norm.gostota toplotnega toka ti(C) -temperatura prostora
tv(C)   -temperatura dovoda vode    ts(C) -razlika dovod/povratek
tFmax(C)  -maksimalna temperatura tal  da(mm)-zunanji premer cevi
sR(mm)   -debelina stene cevi      dM(mm)-premer cevi s plascem
Lam,e(W/mK)-prevodn.koef.estriha   Lam,r(W/mK)-koef.cevi
Lam,b(W/mK)-koeficient talne obloge Lam,m(W/mK)-koef.ovoja cevi
se(mm)   -prekritje nad cevmi      sb(mm)-debelina talne obloge
swl(mm)  -debelina plocevine lamele   L(mm)-sirina lamele
sd,ss,so(mm) debeline slojev izolacije   T(mm)-delitev
tu(C)   -temperatura prostora spodaj 
=======================================================================