Podrobno
Izgled programov
Izpisi
Cenik

ENERGETSKI PRIROČNIK - SPLOŠNO

Avtor: Janez Primožič(), uni.dipl.ing.stroj. 0514 IZS S-0494 (kratek rezime)

Energetske programe priročnika je avtor razvil in preveril za lastno rabo pri projektiranju novih in rekonstrukcijah obstoječih energetskih inštalacij rafinerij nafte, papirne in druge industrije, pa tudi pri projektiranju stanovanjske gradnje in lokalov. Napisani so za DOS, zanesljivo delujejo tudi v okolju Windows 98 in XP.

Ker na slovenskem trgu programske opreme ne obstaja nič tako obsežnega, zbranega na enem mestu v enotni obliki, se je avtor odločil, da uporabo programov omogoči tudi kolegom v stroki.

Zanimali bodo morda projektante energetskih inštalacij, energetike v industriji, nadzornike pri gradnji objektov, montažne firme, pa tudi bolj razgledane obrtnike, ki ukvarjajo s strojnimi inštalacijami.

Strojne inštalacije:

 • Prehodnostni koeficient k po SIST EN ISO 6946 (JUS U.J5.510)
 • Difuzija vodne pare po SIST 1025 (JUS U.J5.520, JUS U.J5.600)
 • Toplotna stabilnost (JUS U.J5.530)
 • Transmisijske izgube po DIN 4701
 • Radiatorji za dvocevni sistem
 • Radiatorji za enocevni sistem
 • Ekspanzijske posode po DIN 4807/2
 • Talno ogrevanje po DIN 4725
 • Hladilna obremenitev prostorov po VDI 2078
 • Hidravlika toplovodnih instalacij
 • Hidravlika zračnih kanalov
 • Dušenje hrupa
 • Procesi z vlažnim zrakom
 • Izračun dimnika po DIN 4705/1 (1993)

Cevovodna tehnika:

 • Cevovodna hidravlika - vodna para
 • Cevovodna hidravlika - kapljevina
 • Cevovodna hidravlika - plin
 • Cevovodna hidravlika - vodna suspenzija vlaknin (celuloza, lesovina)
 • Cevovodna hidravlika - kondenzat vodne pare
 • Vodovodna instalacija
 • Plinska instalacija
 • Vodni udar - zapiranje ventila
 • Vodni udar - izpad črpalke / vetrnik
 • Vodni udar - izpad črpalke / brez blažilnika udara
 • Statika cevovodov glede na termične raztezke in notranji tlak
 • Cilindrične lupine in cevovodi pod notranjim tlakom po TRD 301
 • Krogelna, izbočena in ravna dna po TRD 303 in AD Merkblatt B5
 • Toplotne izgube cevovodov
 • Specifikacija energetskih cevovodov
 • Regulacijski in varnostni ventili
 • Regulacijski ventili - kapljevina
 • Regulacijski ventili - para, plini
 • Varnostni ventili - kapljevina
 • Varnostni ventili - vodna para, plini
 • Varnostni ventili za toplovodne in vročevodne kotle do 120 °C
 • Merilne zaslonke in venturijeve cevi

Popisi - katalogi

Razno:

 • Parne tabele
 • Vlažen zrak
 • Dovod zraka za plinski kotliček po trgi
 • Konice pretokov v vodovodni instalaciji
 • Hidrofor
 • Zgorevanje - dimni plini - dimniki

Prednosti programov priročnika:

 • Enostavnost za uporabo (za razliko od večine "sodobnih" programov)
 • Snovne lastnosti medijev in materialov so vgrajene
 • Datoteke materialov in izdelkov so večinoma odprte in jih uporabnik lahko sam dopolnjuje
 • Uporabnik dobi izpis na tiskalnik ali v datoteko, ki jo lahko dalje obdela in vključi v svoj tekst oz. projekt.
 • Mnogo pojasnil in podatkov

Priročnik vsebuje preko 200 delovnih listov s pojasnili.

Kratek rezime avtorja

1962-1972
vodja vzdrževanja in energetike Papirnica Medvode
1972-1976
vodja vzdrževanja Papirnice Vevče
1976-1988
vodja oddelka in glavni projektant za industrijsko energetiko INDUSTRIJSKEGA BIROJA LJUBLJANA
1988-dalje
solastnik ENERGETSKEGA BIROJA LJUBLJANA

 

Slovenske spletne strani